تصمیم سازی | Decision Making

روش مقابله با تصمیم گیری عجولانه

تصمیم گیری عجولانه,تصمیم گیری شتابزده,تصمیم گیری بدون فکر,تصمیم گیری نسنجیده,تصمیم گیری حساب نشده,پشیمانی,

هر فردی در مسیر بلوغ و تکامل تصمیم هایی می گیرد که عجولانه و بدون تفکر هستند و در بیشتر مواقع نتیجه ایی جز پشیمانی فرد تصمیم گیر ندارند. اغلب نوجوانان و به ویژه جوانان از چنین تصمیم گیری هایی رنج می

روش مقابله با تصمیم گیری عجولانه

روش مقابله با تصمیم گیری عجولانه 666

هر فردی در مسیر بلوغ و تکامل تصمیم هایی می گیرد که عجولانه و بدون تفکر هستند و در بیشتر مواقع نتیجه ایی جز پشیمانی فرد تصمیم گیر ندارند. اغلب نوجوانان و به ویژه جوانان از چنین تصمیم گیری هایی رنج می برند زیرا با رفتارهای عجولانه فرصت های مهم زندگی خود را می سوزانند و در مواقعی نیز موجب رنجش دیگران می شوند. برای نمونه قضاوت های نسنجیده و زود هنگام به برخی تصمیم های عجولانه می انجامند که جبران نمودن آن ها کار دشوار و بعضاً محالی است. هم اینک که این مطلب را می خوانید، جوانانی تنها به دلیل همین تصمیم گیری عجولانه در کنج زندان ها و ندامتگاه ها در حال پرداخت تاوان بی فکری و عجله کردن در تصمیم گیری هایشان هستند. واقعاً چگونه می توانیم با تصمیم گیری عجولانه مقابله کنیم و از تصمیم هایی که می گیریم پشیمان نشویم؟


همه ما گاهی در زندگی با چالش ها و مشکلاتی مواجه می شویم. در جریان این دشواری ها، در اختیار داشتن منابع و مهارت ها تا به بهترین شکل ممکن از عهده حل مشکلات خود برآئیم، کمک کننده است. این مهارت ها به عنوان «مهارتهای زندگی» قابل شناخت هستند. در حقیقت «مهارت های زندگی» عبارت اند از مجموعه ایی از توانایی ها که زمینه سازگاری و رفتار مثبت و مفید را فراهم می آورند. مهارت هایی که به «مهارت های زندگی» موسومند بی شمار هستند و یکی از مهمترین مهارت های زندگی «مهارت تصمیم گیری» است؛ زیرا فرد همواره باید یک راه را از میان راه های گوناگون انتخاب کند. اما اگر شخص برای اخذ تصمیم مهارت کافی نداشته باشد، قادر به تصمیم گیری نخواهد بود و در نتیجه، یا تعارضات و تنش های ناشی از آن را تحمل خواهد کرد یا با تصمیم گیری غیرمنطقی و نادرست، به افسردگی، اضطراب و سایر ناراحتی ها دچار خواهد شد. اهم موارد تصمیم گیری در جامعه، محدود به انتخاب شغل، انتخاب رشته تحصیلی، انتخاب همسر و چند اتفاق عمومی دیگر است. لذا مهارت تصمیم گیری، در تأمین بهداشت روانی بسیار اساسی است. بنابراین، بیش از هر چیز سعی کنید در پی آموختن این مهارت باشید.


تصمیم گیری بخش مهمی از زندگی شخصی و شغلی هر یک از ما را تشکیل می دهد. تصمیم گیرندگان افرادی هستند که که مسئولیت قضاوت یا انتخاب میان دو یا چند راه حل و یا پدیده را به عهده دارند. این قضاوت ها و انتخاب ها چه در زندگی شخصی و چه در محیط کار، با هر پست و مسئولیت، گاه می تواند بسیار مهم و حیاتی باشد. همه ما هر روز تصمیم هایی می گیریم که بعضی از آنها بسیار مهم هستند و البته برخی نیز اهمیت کمتری دارند. برخی از این موقعیت های تصمیم گیری فوری و اضطراری بوده و برای برخی دیگر زمان و فرصت بیشتری وجود دارد.

به یاد داشته باشید تصمیم های گذشته ی ما نقش زیادی در وضعیت حال حاضر ما داشته اند و تصمیم هایی که امروز می گیریم در وضعیت آینده ما بسیار تاثیر گذار خواهند بود. بنابراین، لازم است آگاهی بیشتری نسبت به تصمیم ها و انتخاب هایمان پیدا کنیم.مهارت تصمیم‌گیری یکی از مهارت‌هایی است که به افراد کمک می‌کند تا در موقعیت‌های مختلف، تصمیم‌گیری به اقدام یا انصراف از رفتارهای پرخطر را دریافته، عواقب و پیامد‌های اقدامی را قبل از انجام آن درک نموده و بتوانند تصمیم‌ سالمی بگیرند که سلامت خود را تضمین نمایند.


در زندگی روزمره افراد مختلف مدام در حال تصمیم‌گیری هستند. اما می‌دانیم و می‌بینیم که برخی از تصمیم‌گیری‌ها، تصمیم‌گیری‌های سالم و بی‌خطری نیستند. تصمیم گیری باید بر پایه ی استدلال منطقی باشد. منظور از استدلال منطقی این است که بدانیم همیشه برای هر مسئله ایی راه های عملی مختلفی وجود دارد. تصمیم خوب در هر شرایطی؛ برگزیدن بهترین راه حل عملی است.

تصمیم گیری باید به موقع انجام شود و گر نه سودبخش نیست. تصمیم های مهم آن هایی هستند که تأثیر بلندمدت و مهمی بر زندگی فرد و دیگران داشته باشند. اولین راه حلی که به ذهن می آید، بهترین راه حل نیست. اگر چه شرایط فیزیکی یا عوامل بیرونی گاهی موجب محدود ساختن انتخاب ما می شوند، ولی در هر حالتی که به سر بریم توانایی گزینش داریم.

دانش عمومی، اطلاعات ویژه، ارزش و سلیقه ی افراد بر تصمیم گیری آن ها اثر می گذارد. پیدا کردن راه حل های بیشتر امکان تصمیم گیری بهتر را افزایش می دهند. بنابراین، خوب است همیشه از طوفان فکری استفاده شود. تصمیم گیری هایی که مهم و غیرقابل برگشتند، اطلاعات و دقت بیشتری می خواهند. نوشتن موارد مختلف تصمیم گیری موجب روشنی و فراموش نشدن اطلاعات می شود. افرادی که تصمیم ها بر آن ها اثر دارد، باید در تصمیم گیری شرکت داده شوند.


همان گونه که تصمیم گیری عجولانه رفتار ناپسندی است، بدترین کار به فردا انداختن تصمیم امروز و تصمیم نگرفتن است. یادگیری و به کارگیری روش منطقی گزینش و رعایت موارد ذکر شده، فرد تصمیم گیر را در گزینش هایش موفق می سازد و چنان که گفته شد هر موفقیتی اعتماد به نفس او را افزایش می دهد و بر همه ی زندگی اش اثر مطلوب می گذارد. اما با توجه به نقش و اهمیتی که تصمیم گیری و گزینش در زندگی حال و آینده ما دارد، به جاست که برای انجام آن از روش منظم، منطقی و حساب شده تری استفاده کنیم.


مراحل درست تصمیم گیری که مورد توافق بیشتر نظریه پردازان می باشد، عبارت است از:

1- تعیین چالش موجود: در این مرحله چالش یا تصمیمی که با آن مواجه هستیم را مشخص کرده و به تعریف مسئله یا مشکل مورد نظر می پردازیم. در این مرحله می توان روی یک برگ کاغذ و در چند خط چالش موجود را یادداشت کرده و به بررسی آن پرداخت.

2- جمع آوری اطلاعات درباره گزینه های موجود: در این مرحله با بررسی انتخاب های پیش رو به بررسی اطلاعات موجود درباره راه ها و گزینه های موجود می پردازیم. چه خوب است در این مرحله با استفاده از روش طوفان فکری انواع انتخاب های احتمالی را در نظر بگیریم یعنی با آزاد گذاشتن فکر همه گزینه های احتمالی را در کاغذی که مراحل مختلف تصمیم گیری را با استفاده از آن انجام می دهیم، یادداشت نمائیم و همچنین از دیدگاه های مشورتی دیگران نیز بهره بگیریم.


3- بررسی عواقب هر انتخاب: در این مرحله تلاش می کنیم با استفاده از نیروی فکر و تخیل خود و همچنین نظرات دیگران به بررسی پی آمدهای مثبت و منفی هر کدام از انتخاب ها در مرحله قبلی بپردازیم. در همان کاغذ پس از یادداشت مرحله دوم می توان مرحله سوم را به شکل زیر انجام داد: عواقب هر انتخاب: مثبت ....... منفی.......

4- مرحله تصمیم گیری: در این مرحله تصمیم نهائی که در واقع بهترین گزینه از میان انتخاب های مرحله دوم می باشد اتخاذ شده و به مرحله اجرا گذاشته شده و چنانچه نتیجه ی تصمیم ما در کوتاه مدت مشخص گردد، مورد ارزشیابی قرار می گیرد. این مرحله را در کاغذ خود به شکل زیر یادداشت می کنیم: تصمیم نهائی: ...........................

 

انتظار می رود با پیمودن این مراحل و در پیش گرفتن آن به عنوان یک رویه ی همیشگی در تصمیم گیری هایتان، بتوانید بر مشکل تصمیم گیری عجولانه و پشیمانی حاصل از آن غلبه کنید.

تصمیم سازی