تصمیم‌سازی | Decision Making

تفاوت های تصمیم سازی و تصمیم گیری

تصمیم سازی,تصمیم گیری,تفاوت تصمیم سازی با تصمیم گیری,تفاوت تصمیم سازی و تصمیم گیری,مسیر اقدام,

در سال های اخیر، دو اصطلاح \"تصمیم سازی\" با معادل انگلیسی Decision Making و \"تصمیم گیری\" با معادل انگلیسی Decision Taking در میان مترجمان و کارشناسان فارسی زبان مرتبط با علوم شناختی و مدیریتی کاربرد و

تفاوت های تصمیم سازی و تصمیم گیری

تفاوت های تصمیم سازی و تصمیم گیری 2424

در سال های اخیر، دو اصطلاح "تصمیم سازی" با معادل انگلیسی Decision Making و "تصمیم گیری" با معادل انگلیسی Decision Taking در میان مترجمان و کارشناسان فارسی زبان مرتبط با علوم شناختی و مدیریتی کاربرد و رواج یافته اند. برخی بر این گمان هستند که این دو اصطلاح تقریباً یکی هستند و هیچ تفاوتی ندارند. برخی دیگر برای آن ها تفاوت و تمایز قائل هستند و کاربرد آن دو را متفاوت از یکدیگر می دانند. در این مطلب می خواهیم تفاوت این دو اصطلاح را فقط به لحاظ لغوی آن گونه که در زبان انگلیسی کاربرد دارند، تشریح کنیم.اصطلاح تصمیم سازی یا همان Decision Making در زبان انگلیسی نسبت به دیگر اصطلاحاتی که بیانگر عزم و اراده ی انسان برای انجام کاری هستند، متعارف تر و رایج تر است. این اصطلاح می تواند درست در لحظه ایی به کار رود که فردی مسیر اقدام برای انجام کاری را انتخاب کرده (و قصد دارد در همان لحظه) آن اقدام را عملی سازد. گاهی نیز همین اصطلاح به کل فرآیندی که فرد پیموده تا به یک تصمیم برای انجام اقدامی برسد، اطلاق می شود. مثلاً، فردی برای این که کاری انجام دهد، درباره ی آن کار تحقیق، مشورت و تفکر کرده تا فقط خود را برای رسیدن به یک تصمیم آماده کند. برای نمونه این جمله را در نظر بگیرید:"The committee took several months to make a decision.""چند ماه طول کشید تا کمیته تصمیم سازی کند (به یک تصمیم برسد)."در مقابل اصطلاح تصمیم گیری یا همان Decision Taking تنها به لحظه ی تصمیم اشاره دارد و نه کل فرآیند پیموده شده. این اصطلاح معنای رسمی تری دارد و به این مفهوم است که تصمیم گرفته شده پیامدهایی جدّی دارد و فرد تصمیم گیرنده مسئول این پیامدها خواهد بود. افزون بر آن، به این مفهوم است که آن تصمیم در نهایت عملی و اجرایی خواهد شد. نوعی قطعیت ضمنی در آن نهفته است. به این مثال توجه کنید: “Managers take decision based on several professional calculation and very calculative manner to avoid any risks involved.”"مدیران بر پایه چندین محاسبه حرفه ایی و به شیوه ایی بسیار محاسبه گرانه تصمیم می گیرند تا از هر گونه رسیک (خطر احتمالی) پرهیز کنند."بنابراین، به نظر می رسد تصمیم سازی به معنای رسیدن به یک تصمیم است، اما تصمیم گیری مفهوم اقدام را نیز به طور تلویحی در دل خود دارد.

 

 

برای آگاهی بیشتر، این مقاله را نیز حتماً مطالعه کنید.

تصمیم سازی