تصمیم سازی | Decision Making

تصمیم سازی پیش نگر با استفاده از چهار ابزار ضروری

تصمیم سازی پیش نگر,ابزارهای تصمیم سازی,پویش,پایش,کاستی سنجی,سناریو نویسی,مدل های تصمیم گیری,

در مدل تصمیم سازی پیش نگر با پایش محیط بیرونی، رویدادهای در حال ظهور را كشف و شناسایی می کنیم و با یافتن موقعیت آن‌ها در چرخه‌ی حیاتشان از آن ها به نفع تصمیم سازی هایمان استفاده می کنیم. برا

تصمیم سازی پیش نگر با استفاده از چهار ابزار ضروری

تصمیم سازی پیش نگر با استفاده از چهار ابزار ضروری 601

در مدل تصمیم سازی پیش نگر با پایش محیط بیرونی، رویدادهای در حال ظهور را كشف و شناسایی می کنیم و با یافتن موقعیت آن‌ها در چرخه‌ی حیاتشان از آن ها به نفع تصمیم سازی هایمان استفاده می کنیم. برای این کار به ابزارهایی نیاز داریم. ابزارهایی که در ادامه مطلب معرفی می شوند، برای كشف و شناسایی رویدادهای در حال ظهور به كار می روند.1. پویش، پایش و آینده‌نگریپویش، علایم و سیگنال‌های تغییر را كشف و شناسایی می‌كند و پایش، این علایم را دنبال می‌كند. در سال 1993 موج فزاینده‌ی اعتراض، دادخواهی و قوانین مربوط به صدمات استرس‌های ناشی از صداهای گوش‌خراش و ناهنجار، از سوی 1200 رسانه‌ی گروهی در قالب علایم تغییر مشاهده شد. برخی از سازمان‌ها به این علایم توجه كردند و در راستای آلودگی صوتی اقداماتی به عمل آوردند و برخی دیگر از سازمان‌ها در مقابل میز محاكمه حاضر شدند. پس از پویش و پایش، نوبت به آینده‌نگری می‌رسد كه وظیفه‌ی برآورد مدت، جهت، شتاب  و دامنه‌ی علایم  را برعهده دارد.2. به چالش گرفتن فرضیه‌ها و پارادایم‌هاما همگی فرضیه‌های معینی درباره‌ی خودمان، جامعه و جهان پیرامون داریم. این فرضیه‌ها و پارادایم‌ها در طول زمان شكل می‌گیرند و همانند فیلتری از پذیرش باورها و انگاره‌های جدید جلوگیری می‌كنند. برای مثال كادر آموزشی یك مدرسه ممكن است عقیده داشته باشند كه "اینترنت یك سرگرمی احمقانه است". به شماری از فرضیه‌ها و باورهای اساسی صنعت اتومبیل آمریكایی‌ها در دهه‌ی 70 میلادی نگاه كنیم:"بازار اتومبیل آمریكا از سایر مناطق جهان جدا است"، "انرژی همیشه ارزان و فراوان خواهد بود"، "نارضایتی‌ بخشی از مصرف‌كنندگان گویای ناخرسندی همه‌ی آمریكایی‌ها نیست". این فرضیه‌ها به تدریج اعتبار خود را از دست دادند. اما تشخیص این تغییر چندین دهه به طول انجامید و با خسارات فراوان همراه شد. به یقین كادر آموزشی مدرسه‌ها نیز تاكنون نگرش خود به اینترنت را تغییر داده‌اند و مدارس بسیاری آموزش دانش آموزان را بر پایه ی اینترنت شکل داده و اجرا می کنند.3. كاستی‌سنجی در برابر رویدادهافرصت‌های آرمانی، و تهدیدهای ظریف و مغفولی كه خارج از عرصه‌ی فعالیت شما قرار دارند، كدامند؟ آسیب‌پذیری شما در مواجهه با تحولات و از هم گسیختگی ناشی از ظهور رقیبان تازه وارد در بازار، مقررات جدید، ابتكار عمل‌های گروه‌های ذینفع ویژه، اكتشاف‌های علمی، یا افشاگری رسانه‌ها تا چه اندازه است؟ چنین بررسی‌هایی آگاهی شما از نیروهای خارجی و حساسیت شما نسبت به آن‌ها را افزایش خواهد داد. این اقدام می‌تواند به شما كمك كند تا تصمیم های استراتژیك را پیش از شكل‌گیری تهدید، و تنگی فرصت به اجرا درآورید.4. سناریونویسیهدف سناریوها زدودن عدم قطعیت و تاباندن نور بر تاریكی‌ها است. سناریوها به تعیین شاخه‌های گسترش موضوع در امتداد چندین مسیر ممكن كمك می‌كنند و با این اقدام می‌توان پیامدهای یك رویداد را طی زمان بررسی و تحلیل كرد. برای مثال اگر یك شرکت در اندیشه‌ی گسترش فعالیت خود، فراتر از مرزهای ملی است، باید سناریوهای خطرپذیری در كشورهای هدف از قبیل احتمال وقوع انقلاب یا سقوط اعتبار پول رایج را در نظر بگیرد.

تصمیم سازی