تصمیم‌سازی | Decision Making

تصمیم سازی تجاری با مدل تایدا (TAIDA)

مدل های تصمیم سازی,مدل های تصمیم گیری,تصمیم سازی استراتژی محور,تصمیم سازی سازمان,مدل تایدا,مدل,TAIDAمدل تصمیم سازی تایدا,مدل تصمیم سازی TAIDA,

نباید انتظار داشت نخستین تصمیمی كه در ارتباط با موضوعات تجاری یا کسب و کار به ذهن ما وارد می شود از هر نظر ایده‌آل باشد، بلكه باید جرأت داشت و تلاش نمود كه تصمیم نهایی را با هدف دستیابی به 75% صح

تصمیم سازی تجاری با مدل تایدا (TAIDA)

تصمیم سازی تجاری با مدل تایدا (TAIDA) 1176

نباید انتظار داشت نخستین تصمیمی كه در ارتباط با موضوعات تجاری یا کسب و کار به ذهن ما وارد می شود از هر نظر ایده‌آل باشد، بلكه باید جرأت داشت و تلاش نمود كه تصمیم نهایی را با هدف دستیابی به 75% صحت و مناسبت، طراحی و اجرا نمود. مدل تصمیم سازی تایدا (TAIDA) که عنوان آن در حقیقت ترکیبی از حروف اول پنج واژه ی انگلیسی است، شیوه‌ایی استاندارد را معرفی می کند که با استفاده از آن می توان به نگرشی درست در زمینه ی تصمیم سازی تجاری دست یافت. آنچه در این مدل تصمیم سازی حائز اهمیت است، رعایت گام های متوالی آن است. اما تایدا دقیقاً چیست و چه مراحلی دارد؟این مدل تصمیم سازی بر پایه ی یکی از روش های متعارف در زمینه تدوین استراتژی بنیان نهاده شده است و فعالیت هایی را شرح می دهد که با استفاده از آن ها می توان تصمیم های مناسبی را برای انجام فعالیت های تجاری و کسب و کار طراحی و اجرا نمود. انتظاری که از این مدل می رود این است که فرد تصمیم گیرنده با رعایت ترتیب مراحل آن اطمینان یابد تصمیم طراحی شده فرآیند منطقی و علمی لازم را طی نموده است و پس از پالایش نهایی، به عنوان پیشنهادی ارزشمند قابل اجرا است. این مدل تصمیم سازان را از آفات متعارف ناشی از راه حل های سلیقه ایی یا من درآوردی مصون می سازد. تمرکز بر این مدل وجاهت تصمیم سازی را برای فرد یا گروه تصمیم گیرنده افزایش خواهد داد.مدل تصمیم سازی تایدا بر گرفته از تفکر سه محقق به نام های لیندگرن، متز و بنهلد است که در سال 2003 کتابی را با عنوان "طراحی سناریو – ارتباط میان آینده و استراتژی" منتشر ساختند. این مدل دارای پنج مرحله به ترتیب زیر است:1. مرحله اول: ردیابی. در این مرحله به ردیابی تغییراتی که در محیط کسب و کار یا تجارت روی می دهند، می پردازیم. پیشینه و آینده ی این تغییرات را بررسی می کنیم. نتیجه این اقدامات ایجاد ذهنی باز برای در نظر گرفته تمامی جنبه های پیدا و پنهان موضوعی است که در دست بررسی داریم.2. مرحله دوم: تحلیل. تحلیل روندها، عدم قطعیت ها و پیامدها در این مرحله صورت می گیرد. در این مرحله می پرسیم که این روند چرا شکل گرفته و به چه معناست؟ طرح این پرسش موجب تمرکز بیشتر روی موضوع مورد نظر می شود.3. مرحله سوم: تصور. در این مرحله یک هدف مثبت را شناسایی می کنیم، و این پرسش کلیدی را می پرسیم که راه حل مطلوب و ممکن چیست؟ پاسخ به این پرسش به آفرینش یک چشم انداز می انجامد.4. مرحله چهارم: تصمیم گیری. در این مرحله گزینه های استراتژیک یا راهبردی را ایجاد می کنیم و آن ها را می آزماییم. به راهبردهای باپرجا شکل می بخشیم و تصمیم گیری را آسانتر می کنیم.5. مرحله پنجم: اقدام. در این مرحله از نیت و تصمیم به سوی اقدام حرکت می کنیم. قدرتمندترین حرکت ها را شناسایی می کنیم و نخستین گام هایی را که باید برداشته شوند، مشخص می کنیم. یک استراتژی شفاف و روشن برونداد نهایی این مرحله است که باید به اجرا درآید. 

اگر چه مدل تصمیم سازی تایدا برای تصمیم های تجاری و سازمانی طراحی شده است، اما می توان از آن در دیگر زمینه های مرتبط با تصمیم سازی از جمله تصمیم سازی فردی نیز بهره برداری نمود. شواهد موجود در نشریات و کتب معتبر رهبری و مدریت نشان می دهند اجرای این مدل توسط افراد، تیم های کاری، شرکت ها در اغلب موارد به موفقیت در تصمیم سازی و تصمیم گیری انجامیده است.

تصمیم سازی