تصمیم‌سازی | Decision Making

ویدئو درباره معقول بودن تصمیم ها

تصمیم گیری,تصمیم سازی,روانشناسی,خودشناسی,شخصیت,فرهنگ,Culture,Decision Making,Decision Taking,Psychology,Self knowledge,Personality,

در این ویدئو دن آریلی بیان می کند که ما آن قدری که فکر می‌کنیم در زمان تصمیم‌گیری واقعاً معقول نیستیم.

ویدئو درباره معقول بودن تصمیم ها

ویدئو درباره معقول بودن تصمیم ها 280

آیا تصمیم های ما واقعاً تحت کنترل اراده ‌ما است؟

 

دَن آریلی، اقتصاددان متخصص در زمینه اقتصاد رفتاری و نویسندهٔ کتاب «به طور قابل پیش‌بینی نامعقول» با استفاده از خطاهای نگرش کلاسیک و یافته‌های ضد شهودی (و گاه متحیرکنندهٔ) تحقیقاتش نشان می‌دهد که ما آن قدری که فکر می‌کنیم در زمان تصمیم‌گیری واقعاً معقول نیستیم.

 

سخنرانی او را با متن فارسی ویدئو می توانید در لینک زیر تماشا کنید. برای این منظور، روی Read script پایین ویدئو کلیک کنید.

 

https://www.ted.com/talks/dan_ariely_are_we_in_control_of_our_own_decisions?language=fa

تصمیم سازی